นักท่องเที่ยวไทยโหวต อยากให้มีวิธีป้องกันอุบัติภัย 5 มาตรการ

นักท่องเที่ยวไทยโหวต อยากให้มีวิธีป้องกันอุบัติภัย 5 มาตรการ

นักท่องเที่ยวไทยโหวต อยากให้มีวิธีป้องกันอุบัติภัย 5 มาตรการ

            ผลสำรวจมุมมองของประชาชน ต่อมาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทยที่อยากให้มี ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดยนิด้าโพล ด้วยการสอบถามความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศไทย ในทั่วทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และหลากหลายอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,268 หน่วยตัวอย่าง พบว่า มาตรการป้องกันอุบัติภัยตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ชาวไทยอยากให้มี แบ่งออกเป็น 5 มาตราการ ดังต่อไปนี้

1.อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัย

คนไทยร้อยละ 52.68 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัย ยกตัวอย่าง หลักเบื้องต้นในการเอาตัวในกรณีที่หลงทางอยู่ในถ้ำหรือติดอยู่ในถ้ำ ที่ทำให้เกิดเหตุการ์ 13 ชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าขึ้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มาตรการประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง

2.เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยว

คนไทยร้อยละ 51.42 อยากให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น ดูแลเรื่องความปลอดภัย คอยให้ข้อมูล คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว และรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

3.เพิ่มจำนวนป้ายเตือนอุบัติเหตุ / อุบัติภัย

คนไทยร้อยละ 49.84 อยากให้เพิ่มป้ายเตือนอุบัติเหตุ / อุบัติภัย ให้มีความทั่วถึงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะป้ายเตือนที่ติดอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรเป็นป้ายที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน และตัวหนังสือ หรือรูปภาพ ต้องสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ด้วย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยว

4.มีการจัดทีมสำรวจ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างละเอียด

คนไทยร้อยละ 49.84 อยากให้มีการจัดทีมสำรวจ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างละเอียด เนื่องจากจะทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ สามารถเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนออกเดินทางได้ ที่สำคัญยังเป็นการสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

5.อยากตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจำกัดอายุผู้เข้าชม

คนไทยร้อยละ 12.46 อยากให้ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจำกัดอายุผู้เข้าชม เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ส่วนมากมักจะเดินทางมาเป็นกลุ่ม เช่นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติมากมายทั้ง ทะเล ภูเขา น้ำตก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำกัดอายุนักท่องเที่ยว ให้ตรงตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ