ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว ไปเยือนน้อยที่สุดในโลก

ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว ไปเยือนน้อยที่สุดในโลก

ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว ไปเยือนน้อยที่สุดในโลก

            เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1.3 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีหลายประเทศ ที่ถูกจัดอันดับว่ามีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ย่อมต้องมีสถานที่ ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนน้อยด้วยในเวลาเดียวกัน เหมือนดั่งเช่น ประเทศเหล่านี้ ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลก

1.ประเทศตูวาลู หรือหมูเกาะเอลลิซ (Ellice Islands)

ตูวาลูจัดเป็นหนึ่งในประเทศ ซึ่งมีอนาเขตน้อยที่สุดในโลก มีจำนวประชากรราว 11,000 คน และมีจำนวนผู้มาเยือนและเที่ยวชมประเทศ 2,000 คน โดยนักท่องเที่ยวต่างขนานประเทศแห่งนี้ ว่าเป็น “ทรวงสวรรค์แห่งท้องทะเลแปซิฟิก” นอกจากนี้แล้ว พื้นที่บ้างส่วนของตูวาอู ยังเคยถูกสร้างเป็นฐานบัญชาการกองกำลังของสหรัฐฯอีกด้วย จึงมีอนุสาวรีย์สงครามบนบกและใต้น้ำมากมาย

2.สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

ประเทศแห่งนี้ ตั่งอยู่ทางตอนใต้ ไม่ไกลจากเกาะเวกของสหรัฐอเมริกา มีจำนวนประชากรราว 53,000 คน มีผู้มาเยือนและเที่ยวชมประเทศ 6,000 คน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หมู่เกาะมาร์แชลล์ตั้งอยู่ห่างไกลแผ่นดิน แต่ก็ยังคงมีเศษซากแห่งกาลเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ได้เห็น ควบคู่ไปกับท้องทะเลสีฟ้าคามสวยงาม คนที่มาเยือนยังสามารถเลือกทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย อาทิ การดำน้ำ ตกปลา แล่นเรือใบ

3.ประเทศติมอร์-เลสเต

ติมอร์-เลสเต มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกก่อตั้งใหม่ได้ไม่นานนัก มีจำนวนประชากรราว 1.27 ล้านคน มีผู้มาเยือนและท่องเที่ยว 74,000 คน ถึงแม้จะเป็นประเทศเกิดใหม่ แต่ก็เต็มสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ไปพร้อม ๆ กับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

เนื่องจากสมัยก่อน ประเทศแห่งนี้ เป็นหนึ่งในรัฐที่ฟื้นตัวจากสภาพแห่งความขัดแย้งที่รุนแรง หลังจากได้รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส ยังได้เขาร่วมต่อสู้กับจากอินโดนีเซีย จนกระทั่ง สามารถแยกออกมาตั้งเป็นประเทศตัวเองสำเร็จ

4.ประเทศลิกเตนสไตน์

ประเทศแห่งนี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ราชรัฐลิกเตนสไตน์” เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอลกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรีย และทางด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ มีจำนวนประชากรราว 37,600 คน มีผู้เข้ามาเยือนและท่องเที่ยว 79,000 คน

นอกจากนี้แล้ว ลิกเตนสไตน์ ยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่นำเอาชื่อของครอบครัว มาใช้ตั้งชื่อประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศแห่งนี้ เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ไม่มีสนามบิน แต่ก็เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจ เช่น การเยี่ยมชมปราสาทเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์ หรือเพลิดเพลินไปกับการชมภูเขาในเมืองหลวงขนาด 162 ตารางกิโลเมตร.