ประเทศนอกกระแสน่าไปเยือน ด้วยวีซ่าเชงเก้น

ประเทศนอกกระแสน่าไปเยือน ด้วยวีซ่าเชงเก้น

ประเทศนอกกระแสน่าไปเยือน ด้วยวีซ่าเชงเก้น

            ประเทศทางแทบยุโรปตะวันออก เปรียบเสมือนดินแดนลึกลับของบรรดานักท่องเที่ยว ถึงแม้จะไม่ใช่สถานที่เที่ยวยอดนิยมติดอันดับอะไร แต่ก็ได้เก็บซ่อนความงามและนต์เสน่ห์อันน่าลึกลับเอาไว้อย่างน่าค้นหา ภายใต้บรรยากาศน่ารักและเป็นกันเองของผู้คน แถมยังไปเที่ยวได้ง่าย ๆ แบบรวดเดียวจบด้วยวีซ่าเชงเก้น และประกันเดินทางสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยเฉพาะอีกด้วย

เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์เหมือน ๆ กับตัวผู้เขียน โปแลนด์ถือเป็นอีกหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศแถบนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะความเหี้ยมโหดของกองทัพนาซีเยอรมัน ที่แห่งนี่จึงมีอนุสรณ์สถานที่เก็บบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ให้ได้ศึกษามากมาย เช่น ทางใต้โปแลนด์ ณ เมือง Oswiecim อันเป็นที่ตั้งของค่ายกักกันเอาชวิทซ์-เบียร์เคเนา (Auschwitz-Birkenau) ซึ่งเป็นค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดและที่มีชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายที่สุดเช่นกัน ในบรรดาค่ายทั้งหมดของนาซีเยอรมัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงบรรยากาศจำลอง ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศแห่งนี้ ซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสโดยสารจากเมือง Krakow โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

ถัดจากเมือง Krakow ไปไม่ไกลนัก ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองเกลือ Wieliczka ที่ยังคงเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยนครใต้ดินขนาดใหญ่โตมโหฬาร ผนังทั้งหมดถูกแกะสลักด้วยหินเกลือ และมีโบสถ์เล็ก ๆ ตั้งอยู่ภายใน พร้อมทั้งประติมากรรมร่วมสมัย ทะเลสาปน้ำเค็มใต้ดิน รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ถึง 9 ชั้น ระยะทางเดินกว่า 250 กิโลเมตร ถือเป็นอีกหนึ่งในมรดกโลกที่แสนสำคัญโปแลนด์

เมืองเคานัส ประเทศลิทัวเนีย

“เคานัส” เมืองหลวงที่ใหญ่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ อัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ Museum of the Ninth Fort อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวยิวกว่าหนึ่งแสนคนที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยน้ำมือของนาซีเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วยป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยสหภาพโซเวียตเพื่อใช้เป็นเรือนจำของเมือง และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 มาถึงก็ใช้เป็นสถานที่ประหารชีวิตชาวยิว ซึ่งสภาพภายในนั้นยังคงความดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดี มีการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ คล้ายกับของเดิม ที่แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง

นอกจากนี้ยังพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกแห่งคือ Kaunas Museum for the Blind เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับคนตาบอดแห่งแรกของยุโรปตะวันออก โดยการเน้นให้คนตาบอดรับรู้ผ่านทางเสียง กลิ่น และการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ในอุโมงค์อันมืดสนิทที่ถูกออกแบบไว้โดยเฉพาะ ที่สำคัญยังสามารถเข้าชมได้ทั้งคนตาบอดและคนปกติอีกด้วย ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน