ร่วมสืบสานประเพณี “ปอยส่างลาง” พิธีบรรพชาสามเณรแห่งเมืองแม่ฮ่องสอน

ร่วมสืบสานประเพณี “ปอยส่างลาง” พิธีบรรพชาสามเณรแห่งเมืองแม่ฮ่องสอน

ร่วมสืบสานประเพณี “ปอยส่างลาง” พิธีบรรพชาสามเณรแห่งเมืองแม่ฮ่องสอน

            ซีคอน บางแค ร่วมกับไทยประกันชีวิต จัดงาน “ปอยส่างลอง” สืบสานประเพณีบรรพชาสามเณรแห่งเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน ในท่ามกลางการจำลองสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่อันสุดแสนวิจิตรงดงาม ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า และลองริ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองในถาดแบบโบราณ พร้อมชมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นฝีมือเชิงช่างหาชมยาก ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

นางสาว ทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ว่าที่ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เผยว่า ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับไทยประกันชีวิต จัดงาน “ปอยส่างลอง” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม โดยผ่านความร่วมมือจาก อาจารย์ รำพัด โกฏแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ม่อนฝ้าย แห่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสาน และเผยแพร่ประเพณี “ปอยส่างลอง” ที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านาน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่หาชมกันได้ยากมาก ๆ เพราะใน 1 ปี จะมีการบวชเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ภายในงานจะมีการจัดจำลองขบวนแห่ “ปอยส่างลอง” หรือ “ประเพณีบวชลูกแก้ว” ซึ่งเป็นพิธีเฉลิมฉลองการบรรพชาสามเณรในศาสนาพุทธที่สำคัญมากของชาวไทใหญ่ในล้านนา โดยได้หยิบยกประเพณีปอยส่างลอง ที่เป็นงานประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นิยมจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายนของทุกปี ให้เด็กได้ใช้ช่วงเวลาว่างศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยคำว่า “ปอย” แปลว่า งาน “ส่าง” สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “สาง” หรือ “ขุนสาง” หมายถึง พระพรหม “ลอง” มาจาก “อลอง” แปลว่า พระโพธิสัตว์ หรือ หน่อพุทธางกูร หากนำ 3 คำนี้มารวมกัน จึงหมายถึง งานบวชพระ หรือเณรที่แต่งกายคล้ายกับราชา ซึ่งเป็นความเชื่อจากเหตุการณ์ตามพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระประยูรญาติ โดยภายในขบวนแห่ประกอบไปด้วยเด็กชายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบกษัตริย์โบราณ ขี่หลัง “ตะแปส่างลอง” หรือ “ตะแป” พี่เลี้ยงส่วนตัวคอยดูแลให้ส่างลองขี่คอไม่ให้เท้าแตะพื้นดิน เคลื่อนไปพร้อมกับจังหวะดนตรีพื้นเมือง อันเป็นการถ่ายทอดภาพสีสันความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้มาร่วมงาน

นอกจากนี้แล้ว ณ บริเวณลาดกาดโบราณ ยังมีอาหารไทใหญ่ให้ได้ลองลิ้มชิมรสอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จิ้นลุง, ข้าวเหลือง, ส้าผักหนอก, หน่อโก้, ถั่วเน่าแขบ, ขนมเส้นน้ำเงี้ยว, ข้าวเส้นไต, ข้าวแรมฟืน, ข้าวเหลือง, ขังปอง เป็นต้น รวมถึงเมนูอาหารเหนือพื้นเมืองอีกนับไม่ถ้วน ผ่านการนั่งรับประทานอาหารบนขันโตกในแบบฉบับล้านนาดั้งเดิม และสามาถเลือกซื่อสินค้าไทยใหญ่ได้อีกมากมายภายในงาน