เตรียมเปิดหมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่

เตรียมเปิดหมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่

เตรียมเปิดหมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เผยว่าในขณะนี้กำลังเร่งเดินหน้าผลักดันหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นจุดเชคอินแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมCSR “Ride to Success” (ปั่นเพื่อเปลี่ยน) ซึ่งงานจัดขึ้นภายในหมู่บ้านอินทรีย์ หมู่บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแกงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยดึงดูดให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งผลดีให้กับเกษตรกร  และชาวบ้าน รวมถึงชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น

“กระทรวงพานิชน์ ได้นำคณะผู้บริหาร และเหล่าดารา นักแสดงชื่อดัง รวมถึงสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจไปร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการโปรโมทหมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแดงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และดึงดูดผู้คนให้เข้ามาท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นนโยบายการผลักดันให้หมู่บ้านอินทรีย์เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่สำหรับคนไทย และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ที่มีใจรักสุขภาพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจากนี้ไป กระทรวงพานิชย์จะเร่งส่งเสริม พร้อมกับผลักดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งอื่น ให้เป็นที่รู้จักกันต่อไป” นายสนธิรัตน์ เผย

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากการปั่นจักรยานแล้ว ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ชุมชน การจัดนิทรรศการ พร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิต และการตลาดเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านอินทรีย์ และการมอบเงินสนับสนุนการรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการยกระดับสู่การเป็นมาตรฐานสากล ไปจนถึงการมอบเงินบริจาคให้แก่ดรงพยาบาลสนามชัยเขต และโรงเรียนบ้านยางแดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นทุนนำไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ และอุปกรณ์การศึกษาเล่าเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย

หมู่บ้านอินทรีย์บ้านยางแดงถือเป็นหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลเขาไม้แก้ว กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลดงบัง  และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองแก้ว ซึ่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ ได้ดำเนินการให้ชุมชนมีการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาตัวชุมชนในด้านต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมด้วยกัน โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนของบรรดาเกษตรกรรายย่อย และสหกรณ์กรีนเนท จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นเกาตรกรอินทรีย์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารการกิน และรายได้ รวมถึงการฟื้นฟูอนุรักษณ์สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะพันธ์พืชท้องถิ่น สู่การเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก