เที่ยวเกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อจังหวัดนนทบุรี

  เที่ยวเกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อจังหวัดนนทบุรี

เกาะเกร็ด เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นที่รู้จักกันดี เกราะเกร็ดมีประเพณีและวัฒนธรรมแบบพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี และในปัจจุบันนี้เกาะเกร็ด ก็เจริญเติบโตขึ้น ซึ่งก่อนที่จะไปดูว่าเกาะเกร็ดมีสถานท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ต้องไป มารู้ถึงประวัติของเกราะเกร็ดกันสักนิดหนึ่ง เกาะเกร็ดเกิดจากการที่ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เห็นได้จากวัดวาอารามต่าง ๆเป็นศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยา และวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดก็คือ “วัดปรมัยยิกาวาส” ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบกับปราสาทไม้ห้ายอด และพระอุโบสถตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี

 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของเกาะเกร็ด

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดนั้นก็มีหลายแห่ง เริ่มกันที่แรก

“วัดเสาธงทอง” จุดเด่นคือบริเวณด้านหลังโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอปากเกร็ด ส่วนด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีกสององค์ หน้าโบสถ์มีเจดีย์ขนาดย่อมอยู่สององค์รูปทรงคล้ายมะเฟือง ประดับลายด้วยปูนปั้น

“วัดไผ่ล้อม” สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย โบสถ์ที่สร้างมีความงดงาม ลายหน้าบันจำหลักเป็นลายดอกไม้

“วัดฉิมพลีสุทธาวาส” เป็นโบสถ์ที่มีขนาดเล็กแต่งดงาม สภาพของวัดยังมีความสมบูรณ์ หน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถ ล้อมรอบด้วยลายดอกไม้

“คลองขนมหวาน” บริเวณคลองขนมหวานรอบ ๆเกาะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและทั้งสองฝั่งคลองนั้นทำขนมออกมาขาย เช่นทองหยิบ ทองหยอดและขนมหวานอื่น ๆ

 

เที่ยวเกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อจังหวัดนนทบุรี

 

การเดินทางไปเกาะเกร็ด

การเดินทางไปนั้น ไปได้ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ ซึ่งทางรถยนต์นั้นเดินทางมาที่ห้าแยกปากเกร็ด ตรงไปถนนแจ้งวัฒนะ ทางไปเทศกาลปากเกร็ด เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภูมิเวท เมื่อถึงวัดสนามเหนือให้จอดรถไว้ที่วัด มีค่าบริการจอดรถคันละ 30 บาท แล้วนั่งเรือข้ามไปยังเกาะเกร็ด เรือข้ามฟากให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.30 น. ค่าโดยสารเรือคนละ 2 บาท

หากโดยสารมาทางเรือด่วน จากเจ้าพระยาออกจากท่าวัดสิงขร แล้วไปลงที่ท่าน้ำจัดวัดนนทบุรี ค่าโดยสารคนละ 22 บาท เรือมีให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.