ไทยทำเงินจากการท่องเที่ยว ได้เป็นอันดับ 4 ของโลก

ไทยทำเงินจากการท่องเที่ยว ได้เป็นอันดับ 4 ของโลก

ไทยทำเงินจากการท่องเที่ยว ได้เป็นอันดับ 4 ของโลก

            UNWTO องค์การท่องเที่ยวโลก เผยถึงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวภายในปี 2018 พบว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า สามารถกวาดรายได้จากการท่องเที่ยว 1,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา 5%

โดยทวีปยุโรป มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นอัตรา 51% รองลงมาได้แก่ เอเชียแปซิฟิก 24% ตามมาด้วยอเมริกา 16% แอฟริกา 5% และตะวันออกกลาง 4% สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ยุโรปยังคงมีมูลค่าการท่องเที่ยวมากที่สุด คิดเป็นอัตรา 39% เอเชียแปซิฟิก 29% อเมริกา 24% ตะวันออกกลาง 5% แอฟริกา 3%

สถิติการเลือกยานพาหนะเพื่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว

การเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่พบว่า เครื่องบินคือตัวเลือกยอดนิยมในอัตรา 57% ตามมาด้วยรถยนต์ 37% เรือ 4% และรถไฟ 2% ซึ่งทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนมากที่สุดในอัตรา 55% รองลงมาคือ เยี่ยมเพื่อน สุขภาพและศาสนา 27% เดินทางเพื่อทำธุรกิจ 13% และอื่น ๆ  6%

ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด

1 ฝรั่งเศส 86.9 ล้านคน

2 สเปน 81.8 ล้านคน

3 สหรัฐ 75.9 ล้านคน

4 จีน 60.7 ล้านคน

5 อิตาลี 58.3 ล้านคน

สำหรับประเทศไทยนั้น ติดอยู่ในอันดับ 10 มีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 35.4 ล้านคน ล่วงลงมาจากอันดับอันดับ 9 ในปีก่อน มาอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก

ประเทศที่กวาดรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดในโลก

สหรัฐอเมริกา มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ 210.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมาคือสเปน 68 พันล้านดอลลาร์ อันดับ 3 ฝรั่งเศส 60.7 พันล้านดอลลาร์ ส่วนประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 4 มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 57.5 พันล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นราว ๆ 13.1% ส่วนอันดับ 5 ตกเป็นของอังกฤษ ที่กวาดรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ 51.2 พันล้านดอลลาร์